Rendszerüzenet

Esztár Község Önkormányzata pályázatot nyert „Mosoly Gyerekház – Biztos Kezdet Gyerekház Infrastrukturális hátterének biztosítása” címmel. A Biztos Kezdet Gyerekház megvalósításával a településen hátrányokkal küzdő, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődését kívánjuk elérni. Erősíteni a szülői kompetenciákat, a közvetlen célcsoport számára elősegíteni a társadalmi felzárkóztatást a prevenciós programok révén. A fejlesztések eredményeként a szülők és még az óvodáskort el nem érő gyermekek képesek lesznek hatékonyan bekapcsolódni a nyújtott szolgáltatási és tevékenységi programokba, a képesség – és kompetenciafejlesztésbe. A projektbe bevont épület felújítása és bővítése után kisközösségi csoportnak biztosítunk helyet. Az épületben helyet kap minden funkcionálisan szükséges helyiség. Beszerzésre kerülnek az épületi berendezések és korcsoport specifikus eszközök is. Jelen projekt szerinti kialakításával megfelelő keret jön létre a működési feltéttelek maradéktalan megteremtéséhez.

Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00065
A Kedvezményezett neve: Esztár Község Önkormányzata
A projekt címe: „Mosoly Gyerekház – Biztos Kezdet Gyerekház Infrastrukturális hátterének biztosítása
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.29.
A támogatás összege: 15 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %